delavnice

V sklopu projekta smo izvajali serijo delavnic, ki so udeležencem ponudile široko paleto znanj, povezanih z nastajanjem, interpretacijo in digitalno objavo literarnih vsebin. Vsa usposabljanja v sklopu projekta so že zaključena.

 

Delavnica govorne in bralne tehnike

Namen delavnice je pripraviti nekaj posameznikov, da bodo lahko kakovostno brali besedila za pripravo zvočnih knjig. Delavnica je namenjena vsem, ki jih sodelovanje pri tovrstnem »založništvu« zanima ali veseli.

 

Vodenje projektov v kulturi in upravljanje z avtorskimi pravicami

Namen delavnice je tečajnike seznaniti s pristopi za uspešno pripravo in vodenje projektov na področju kulture, ter z osnovnimi vprašanji, ki jih ureja zakon o avtorskih in sorodnih pravicah. Delavnica je namenjena vsem, ki se ukvarjajo s pripravo projektov na področju kulture (društveni referenti za kulturo, prireditelji različnih projektov, ipd) pa tudi širše, oziroma jih zanimajo vprašanja avtorskih pravic.

 

Delavnica kreativnega pisanja

Usposabljanje kreativnega pisanja zajema tako pisanje poezije kot proze, pri slednji poleg umetniških besedil obravnava tudi neumetniška. Usposabljanja potekajo v obliki delavnic s tedenskimi predavanji, slušatelji pa po navodilih predavatelja delajo tudi doma. Delavnica je primerna za vse, ki si želijo ustvarjati umetniško prozo ali poezijo, pa tudi za tiste, ki pisanje potrebujejo pri svojem delu (npr. uredniki spletnih strani, dopisniki v različna glasila).

pesniki.001

 

Delavnica gibalnega izražanja

Namen delavnice je usposobiti nekaj posameznikov, da bodo znali na ustrezen način interpretirati nekatere vsebine (predvsem poezijo) v znakovnem jeziku. Predpogoj za udeležbo na delavnici je vsaj osnovno znanje slovenskega znakovnega jezika, zaželjeno je tudi veselje do plesa.

 

Delavnica za osnove fotografske in video produkcije

Namen delavnice je usposobiti tečajnike za pripravo kakovostnih slikovnih in video gradiv za dopolnjevanje različnih pisnih besedil, ter snemalce za studijsko snemanje gibalnega izražanja literarnih vsebin. Tečajniki bodo osvojili predvsem tehnično znanje za tovrstno produkcijo. Delavnica je namenjena vsem z veseljem do fotografije in videa, in tistim, ki bi tovrstno znanje želeli uporabiti tudi za kaj več kot le konjiček (npr. uredniki spletnih strani, dopisniki v različna glasila). Zaželjeno je vsaj osnovno znanje fotografije.


Delavnica za osnove avdio produkcije

Namen delavnice je tečajnike usposobiti za delo v studiu in za pripravo kakovostnih zvočnih posnetkov. Delavnica je namenjena vsem, ki jih tovrstna znanja zanimajo oziroma jih potrebujejo pri svojem delu, ter tistim, ki bi želeli sodelovati pri tehnični izvedbi zvočnih knjig.

 

Delavnica priprave multimedijskih vsebin

Namen delavnice je tečajnike usposobiti za kakovostno pripravo in optimizacijo slikovnega, zvočnega in video gradiva za objavo na spletu, za posredovanje po digitalnih kanalih (e-pošta, mobilne tehnologije) ter za snemanje na digitalne nosilce. Delavnica je namenjena vsem, ki jih zanimajo sodobne informacijske tehnologije, oziroma ki tovrstna znanja potrebujejo pri svojem delu (npr. skrbniki spletnih strani). Zaželjeno je vsaj osnovno poznavanje dela z računalnikom in internetom.

 

povabilo k sodelovanju

Vabljeni posamezniki z različnimi zanimanji!

Pišeš pesmi, zgodbe, reportaže, članke, pisma; te zanima interpretacija umetniških besedil? Si želiš z objavo na spletu doseči širši krog bralcev? Pridruži se nam pri oblikovanju in izgradnji multimedijske knjižnice!

prijavnica