Predstavitev projekta

Projekt Knjiga za vse je namenjen dvigu možnosti invalidov za zaposlitev v kulturi ter spodbujanju literarnega ustvarjanja in povečanju dostopnosti literarnih vsebin za invalide.

Projekt Knjiga za vse obsega usposabljanje invalidov za aktivno ustvarjalno delo na področju literature ter pridobivanje organizacijskih in tehničnih znanj, nujnih za objavo nastalih literarnih del v obliki, ki bo zagotavljala popolno dostopnost vsebin. 

Projekt je zastavljen kot serija delavnic, ki vsebinsko pokrivajo celoten spekter od nastanka literarnega dela, preko interpretacije in tehnične obdelave, do objave. Na usposabljanjih bodo strokovnjaki z različnih področij skozi teoretske osnove in praktično delo udeležencem posredovali znanja

  • kreativnega pisanja proze in poezije,
  • različnih možnosti interpretacije literarnih besedil,
  • organizacije in vodenja projektov s poudarkom na upravljanju avtorskih pravic, ter
  • širok spekter znanj, povezanih z multimedijskimi tehnologijami, od snemalnega studia in osnov video produkcije do računalniških spretnosti optimizacije posnetkov in objave na spletu.

Inovativno zastavljen projekt bo poleg spodbujanja literarne ustvarjalnosti raziskoval predvsem možnosti objave literarnih vsebin v večpredstavni (multimedijski) obliki, ki presega današnje definicije popolne dostopnosti: poleg rešitev za senzorične omejitve bomo raziskovali tudi dostopnost vsebin neodvisno od načina dojemanja in razumevanja. Projekt bo koristil vsem, ki imajo zaradi invalidnosti ali bolezni težave z branjem tiskanih besedil (slepi in slabovidni, gluhi, tetraplegiki, ljudje z multiplo sklerozo, bolniki s Parkinsonovo boleznijo, avtisti, osebe z motnjo pozornosti – npr. disleksiki, ipd).

Projekt bo k uveljavljanju koncepta enakih možnosti za invalide na področju kulture - tudi zaposlitvenih - prispeval na dveh ravneh:

  • s spodbujanjem samih invalidov k ustvarjanju in uporabi literarnih vsebin;
  • skozi spodbujanje širšega okolja k oblikovanju pogojev, ki bodo invalidom omogočili enakopravno udejstvovanje v kulturi, bodisi kot ustvarjalcev ali kot odjemalcev.

 

povabilo k sodelovanju

Vabljeni posamezniki z različnimi zanimanji!

Pišeš pesmi, zgodbe, reportaže, članke, pisma; te zanima interpretacija umetniških besedil? Si želiš z objavo na spletu doseči širši krog bralcev? Pridruži se nam pri oblikovanju in izgradnji multimedijske knjižnice!

prijavnica